Algas Vācijā no 2024 gada

Algas Vācijā ceļas un no 2024. gada 1. janvāra ir spēkā valstī noteiktā minimālā alga 12,41 eiro bruto stundā. Tomēr dažās nozarēs minimālās algas ir augstākas. Par šīm minimālajām algām vienojas koplīguma puses attiecīgajās nozarēs.

Tabula: Nozares minimālās algas Vācijā 2024 gadā

| Rūpniecība | Minimālā alga stundā |

| Atkritumu apsaimniekošana | 12,41 eiro |
| Profesionālā apmācība un tālākizglītība | 18,58 eiro (1. algu grupa) |
| Jumta segumu tirdzniecība | 13,30 eiro (nekvalificēts) | 14,80 eiro (apgūts) |
| Elektrotehnikas tirdzniecība | 13,95 eiro |
| Viesmīlība | 10,85 eiro (nekvalificēts) | 12,55 eiro (apgūts) |
| Ēku tīrīšanas pakalpojumi | 13,00 eiro (nekvalificēts) | 15,00 eiro (apgūts) |
| Viesnīcu un ēdināšanas nozare | 10,85 eiro (nekvalificēts) | 12,55 eiro (apgūts) |
| Lauksaimniecība un mežsaimniecība | 13,30 eiro (nekvalificēts) | 14,80 eiro (apgūts) |
| Metāla un elektriskās rūpniecība | 13,95 eiro |
| Aprūpe un atbalsts | 12,55 eiro (nekvalificēts) | 15,00 eiro (apgūts) |
| Tīrīšanas nozare | 13,00 eiro (nekvalificēts) | 15,00 eiro (apgūts) |
| Ekspedīcija un loģistika | 13,95 eiro |
| Tekstilrūpniecība un apģērbu rūpniecība | 13,95 eiro |
| Transporta nozare | 13,95 eiro |

Izņēmumi no minimālās algas

Ir daži izņēmumi attiecībā uz minimālo algu. Šie izņēmumi attiecas uz:

  • Stažieri un praktikanti
  • Jaunieši līdz 18 gadu vecumam
  • Cilvēki ar invaliditāti
  • Sezonas strādnieki
  • Darbinieki, kas strādā no mājām
  • Darbinieki noteiktās valsts dienesta jomās

Minimālās algas paaugstināšana

Likumā noteiktā minimālā alga Vācijā tiek regulāri koriģēta. Nākamā korekcija paredzēta 2025. gada 1. janvārī. Minimālā alga tad pieaugs līdz 12,82 eiro bruto stundā.

Sīkāks skaidrojums

Likumā noteiktā minimālā alga Vācijā tika ieviesta 2015. gadā. Kopš tā laika tas ir regulāri koriģēts atbilstoši inflācijai. Minimālās algas līmeni nosaka Minimālās algas komisija, kuras sastāvā ir darba devēju, darba ņēmēju un valsts pārstāvji.

Par nozares minimālajām algām vienojas koplīguma puses attiecīgajās nozarēs. Šīs koplīguma puses ir arodbiedrības un darba devēju asociācijas. Darba koplīgumu puses regulāri slēdz jaunus koplīgumus, kas regulē attiecīgo nozaru darbinieku atalgojumu un darba apstākļus.

Izņēmumi no minimālās algas ir noteikti likumā. Tie attiecas, piemēram, uz praktikantiem un praktikantiem, kuri joprojām mācās. Jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem, tiek piemērota zemāka minimālā alga, kas ir atkarīga no viņu vecuma.

Cilvēki ar invaliditāti noteiktos apstākļos var saņemt lielāku minimālo algu. Sezonas darbinieki ar noteiktiem nosacījumiem var saņemt arī lielāku minimālo algu. Atsevišķi atbrīvojumi no minimālās algas attiecas arī uz mājās strādājošiem darbiniekiem un atsevišķu valsts sektora sektoru darbiniekiem.

Minimālās algas paaugstināšana ir nozīmīgs pasākums, lai uzlabotu darba ņēmēju ienākumu situāciju Vācijā. Minimālās algas paaugstināšana ietekmē arī darbinieku pirktspēju un tādējādi palīdz stimulēt ekonomiku.

Papildus informācija

Likumā noteiktā minimālā alga Vācijā attiecas uz visiem darbiniekiem, kas strādā Vācijā. Tas attiecas neatkarīgi no viņu pilsonības vai uzturēšanās statusa. Darbiniekiem, kuri Vācijā strādā tikai īslaicīgi, ir tiesības uz likumā noteikto minimālo algu.

Likumā noteiktā minimālā alga ir svarīga Vācijas darba tiesību sastāvdaļa. Tas palīdz nodrošināt, ka darbinieki Vācijā saņem iztikas ienākumus.